Xperanza

Xperanza staat voor twee woorden:  Experiencia, wat ervaring betekent en Esperanza, dit is hoop in het Spaans. De combinatie van deze woorden past goed bij wat Xperanza beoogt te bieden aan jongeren.  Door ervarend leren, hoop bieden op een fijne toekomst.

Missie

Xperanza is een ervarend leren project voor jongeren tot 23 jaar. Xperanza biedt behandeling op maat aan jongeren met verschillende problematiek; gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek en bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, regelmatig is er sprake van een combinatie van deze diagnoses. Xperanza is een kleinschalige organisatie, waardoor het mogelijk is de verschillende jongeren een individueel behandeltraject aan te bieden.

Ervaring leert!

Er wordt gewerkt via de methode van ervarend leren. Door het opdoen van concrete ervaringen, deze te evalueren en door het experimenteren met nieuw gedrag leren jongeren nieuw gedrag aan. Met behulp van positieve ervaringen over zichzelf en de wereld om zich heen wil Xperanza de jongeren een nieuw perspectief op de toekomst bieden, waar zij met hoop en frisse moed mee verder kunnen in Nederland.

Het project bevindt zich vlak bij een kleine dorpje in het achterland van de Costa Blanca. Xperanza bevindt zich dichtbij de bergen, waardoor er volop mogelijkheden zijn om te wandelen, mountainbiken, klimmen en survivallen.  Op het project worden sinaasappels en olijven verbouwd. Tevens is er een moestuin en wordt er in samenwerking met een dierenbeschermingsorganisatie een aantal dieren opgevangen en verzorgd.

Contact

Mocht je geïnteresseerd zijn en/of vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

E-mail: aanmeldingen@xperanza.nl
Tel: +31 641391155