Xperanza

Xperanza bestaat inmiddels een aantal jaren en is opgericht door GZ-psycholoog Evelien von Eije en haar man Sander Knol, vanuit idealistische beweegredenen. De behandeling binnen Xperanza is gebaseerd op kleinschaligheid, werken vanuit de relatie en gericht op het individu en de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van een jongere.

Xperanza staat voor twee woorden:  Experiencia, wat ervaring betekent in het Spaans en Esperanza, dit is hoop. De combinatie van deze woorden past goed bij wat Xperanza beoogt te bieden aan jongeren.  Door ervarend leren, hoop bieden op een fijne en kansrijke toekomst.

Xperanza is een WTZI en HKZ erkende zorginstelling met een ruim en op maat gesneden gesneden aanbod van diagnostiek, behandeling, begeleiding en verblijf voor jongeren tot 23 jaar.

Missie

Xperanza biedt een volledig behandeltraject voor jongeren tot 23 jaar, gebaseerd op “ervarend leren”. Xperanza levert behandeling op maat aan jongeren met verschillende problematiek; gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek en bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, regelmatig is er sprake van een combinatie van deze diagnoses. Xperanza is een kleinschalige organisatie, waardoor het mogelijk is de verschillende jongeren een individueel behandeltraject aan te bieden. We richten ons binnen de behandeling op datgene dat een jongere nodig heeft om zich te ontwikkelen en passen daar ons aanbod op aan. Wij zijn ervan overtuigd dat het van groot belang is dat een jongere zich veilig moet voelen om zich te kunnen ontwikkelen. We investeren dan ook veel in de relatie die we aangaan met de jongere. Dit is de afgelopen jaren iets geweest waar we vooral vanuit de jongeren maar ook vanuit de ouders en verwijzende instanties veel positieve feedback op hebben gekregen, dit sterkt ons deze insteek voort te zetten binnen ons behandelbeleid.

Ervaring leert!

De behandeling en het traject worden gecoördineerd door ervaren en geregistreerde            GZ-psychologen en Orthopedagogen met de generalisten registratie. De dagelijkse begeleiding van de jongere is in handen van een multidisciplinair team dat onder meer bestaat uit (SKJ geregistreerde) pedagogisch medewerkers, gediplomeerde sportcoaches, ambulant begeleiders en de trajectbegeleider.

Er wordt gewerkt via de methode van ervarend leren. Door het opdoen van concrete ervaringen, deze te evalueren en door het experimenteren met nieuw gedrag leren jongeren nieuw gedrag aan. Met behulp van positieve ervaringen over zichzelf en de wereld om zich heen wil Xperanza de jongeren een nieuw perspectief op de toekomst bieden, waar zij met hoop en frisse moed mee verder kunnen.

Binnen de methodiek biedt Xperanza diverse vormen van therapie aan, welke worden aangeboden door gecerticifeerde Nederlandse GZ-psychologen en Orthopedagoog generalisten.

In Spanje bevindt het buitenlandproject zich in een klein dorpje in het achterland van de costa blanca, waar in een aantal huizen de 24-uurs groepen verblijven. De moestuin, het land, vrijwilligerswerk met dieren, en de vele outdoor mogelijkheden om activiteiten te ondernemen zijn hier binnen handbereik. Er is veel aandacht voor een zinvolle invulling van vrije tijd en er wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de voortgang wat school betreft.

In Nederland biedt Xperanza diagnostiek, ambulante begeleiding, begeleid wonen (ook 18+) met dagbesteding, ouder- en systeembegeleiding, trajectbegeleiding aan het systeem van de jongere tijdens diens behandeling in Spanje en wordt de voor- en nazorg aangeboden aan de jongere en belangrijke personen in zijn-of haar leven.

Contact

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u meer informatie over aanmelden voor behandeling in Spanje? Dan zijn wij telefonisch te bereiken op +34 605295290 of per mail via aanmeldingen@xperanza.nl

Heeft u vragen over lopende trajecten bij Xperanza Nederland? Dan zijn wij telefonisch te bereiken op +31 6 18539636 (bereikbaarheidsdienst)

Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen via:

Tel: +31 614386457