Dagelijkse routine

De dagelijkse routine biedt legio leermomenten: bijvoorbeeld zelfstandig opstaan, het verzorgen van een eigen maaltijd, het schoonhouden van je eigen kamer, de was doen, omgaan met autoriteit, leren overleggen, hulp vragen etcetera. Hierin zal de jongere ook zijn eigen gedrag en de gevolgen hiervan ervaren en daaraan zullen leermomenten gekoppeld worden, welke tot gedragsveranderingen kunnen leiden.

terug