School/ opleiding

Xperanza heeft als uitgangspunt dat jongeren een opleiding volgen en ziet het als een belangrijk onderdeel van het behandeltraject en de dagelijkse routine dat er optimaal toegewerkt wordt naar een situatie waarin een jongere zo veel mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. In samenwerking met de “schoolcoördinator” van Xperanza wordt gezocht naar een passende oplossing voor onderwijs. Binnen het Spanje traject wordt er ingezet op een op maat gemaakt traject door de verwijzende zorginstelling, een traject in samenwerking met de school van inschrijving of een ingekochte thuisopleiding. Alles teneinde een passende vorm van onderwijs te vinden in samenwerking met de betrokken partijen en onder begeleiding van de medewerkers van Xperanza. Tevens wordt er aandacht besteedt aan praktijkgerichte leerervaringen, zoals het werken met hout, leren lassen of koken, dit aansluitend op het individuele traject van de jongere.

terug