Stages / werk

Voor veel van onze jongeren is het van belang stage of werk te hebben, we zetten er op in om samen met de jongere passende stage plekken te zoeken, dit doen we zowel in Nederland als binnen het Spanje traject. In Nederland kunnen we ook ondersteunen in het zoeken en behouden van werk. Wanneer nodig maken we ook gebruik van dagbestedingsplekken om te voorzien in een gezonde invulling van de dagroutine. Er wordt altijd in samenwerking met dergelijke plekken gewerkt zodat de lijnen kort zijn, dit is voor de meeste jongeren prettig en duidelijk.

terug