Therapeutische modules

Wekelijks worden door de pedagogisch medewerkers modules verzorgd. Belangrijke en actuele thema’s komen gedurende het traject van de jongere aan bod; voorbeelden hiervan zijn; de omgang met social media, pesten, sexualiteit, koken, financiën, verslaving etcetera.

terug