informatie ouders en verzorgers:

Beste ouders en verzorgers,

Je kind toevertrouwen aan de hulpverlening is een grote en soms ingrijpende beslissing. Vaak wordt deze stap pas gezet als er al veel is gebeurd in het gezin en u al veel heeft geprobeerd om de problemen met uw kind of in uw gezin op te lossen. Het is vaak een stressvolle tijd.

Xperanza hecht er belang aan om het systeem te betrekken bij de behandeling. Nadat een jongere is aangemeld en gescreend, wordt er een intake gedaan. Tijdens deze intake geven wij u en uw kind informatie over een traject bij Xperanza en kunt u vragen stellen. We vragen ook informatie aan u, u kent uw kind immers het beste.

Tijdens het behandeltraject houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en de voortgang van uw kind. De behandelcoördinator zal u informeren door middel van de behandelevaluaties, u heeft regelmatig contact met de coach van uw kind en indien uw kind in Spanje verblijft zal de trajectbegeleider u regelmatig bezoeken om te informeren en voor te bereiden op de terugkomst van uw kind naar Nederland. Als het perspectief is dat uw kind weer thuis komt wonen, dan bespreken we samen of er in de gezinssituatie dingen kunnen veranderen, zodat de thuissituatie na terugkomst van uw kind goed aansluit bij de ontwikkeling die hij of zij heeft doorgemaakt. U kunt hiervoor terecht bij de trajectbegeleider.

Een traject in Spanje gaat gepaard oefenmomenten voor de jongere en het systeem. Tijdens het traject (dat gemiddeld 9 maanden duurt) worden momenten afgesproken dat ouders (1 of meerdere keren, afhankelijk van de duur van het traject en de benodigde intensiteit) een aantal dagen naar Spanje komen om te ervaren hoe het gaat met uw kind en te oefenen binnen de gezinssituatie. Ook zal de uw kind oefendagen hebben in Nederland. Dit kan zijn in de thuissituatie, bij een positief contact in het systeem van de jongere of op de vervolgplek van uw kind na diens traject bij Xperanza. We bereiden dit met elkaar goed voor!

Wij realiseren ons goed dat het een hele stap is om de verantwoordelijkheid voor uw kind (zeker als hij of zij naar Spanje gaat) bij ons in handen te leggen. U kunt tijdens het traject op elk moment contact met ons opnemen om vragen te stellen of geïnformeerd te worden!

Hebt u op dit moment vragen of wilt u graag uw kind aanmelden, dan kunt u contact opnemen met aanmeldingen@xperanza.nl

Hartelijke groet,

Evelien von Eije, eigenaresse en GZ-Psycholoog