informatie voor verwijzers

Wanneer u een jongere voor een traject binnen Xperanza wilt aanmelden kan dit via een email naar:

aanmeldingen@xperanza.nl, hierin graag zoveel mogelijk informatie over de aanmelding vermelden zodat wij een eerste screening kunnen doen om na te gaan of wij een passend traject kunnen bieden.

Ook is het mogelijk om te bellen met het nummer 06-14386457

Xperanza voorlichtings-presentatie

financiering:
Wilt u informatie over mogelijke financiering kunt u contact opnemen met Jolanda Kiesbrink  via administratie@xperanza.nl

Wij kunnen in de volgende gemeenten ZIN (zorg in natura) bieden.

Jeugdwet
RIGG (22 aangesloten gemeenten in de provincie Groningen)
Jeugdhulp Friesland

WMO
Beschermd wonen of ambulante begeleiding.

Voor de WMO 18+ kunnen we nog geen ZIN bieden deze aanbestedingen lopen dit jaar (2018).
Voor de WMO 18+ worden de indicaties nog in PGB (persoonsgeboden budget) aangevraagd.

Samenwerking:
Xperanza staat open voor samenwerking met andere zorgaanbieders, samen is er meer te bereiken wat in het belang van de jongere kan zijn. Wanneer u vragen heeft over een mogelijke samenwerking kunt u contact opnemen met info@xperanza.nl