kwaliteitswaarborging

Voor Xperanza is er een Raad van toezicht  wie Xperanza bijstaan en adviseren, elke op hun eigen specialiteit.
Er vindt regelmatig en in elk geval 3 keer per jaar een overleg tussen deze Raad van Toezicht en de directie van Xperanza Nederland plaats om de ontwikkeling van Xperanza bij te houden.

Xperanza is toegelaten tot de WTZi als erkende zorginstelling in Nederland.

In Spanje is er een toezichthouder aangewezen die in opdracht van de inspectie in Nederland toezicht kan houden op de werkzaamheden van Xperanza in Spanje

De medewerkers van Xperanza zijn SKJ of BIG geregistreerd.

Xperanza is HKZ gecertificeerd