Groepsmomenten

Binnen de dagelijkse routine en de activiteiten wordt er regelmatig in een groep gewerkt. Dit houdt in dat er veel leermomenten gecreëerd worden op sociaal vlak. Gezamenlijk eten is hier een voorbeeld van. Maar tezamen een wandeling maken, of een berg beklimmen dragen ook bij aan het werken aan sociale leerdoelen. Deze leermomenten worden actief besproken in de groep en individueel. Het gedrag van de jongere wordt hierin besproken, evenals gedragsalternatieven. De jongeren worden uitgenodigd hierin ook een actieve rol naar elkaar toe te hebben door elkaar te adviseren over ander en beter gedrag.

terug