Behandeling

behandelsetting:

Xperanza biedt behandeling op  maat in diverse settingen. Zowel in Nederland als in Spanje vindt de zorg voor onze jongeren plaats onder verantwoordelijkheid van 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid van geregistreerde GZ-psychologen of orthopedagogen. Afhankelijk van wat een jongere nodig heeft en van de fase van zijn of haar behandeling vindt de behandeling plaats in Nederland of in Spanje. Dit kan zijn in een 24-uurs setting in een groep, of individueel. Tevens kan de intensiteit verschillen van ambulante begeleiding tot intensieve begeleiding met veel nabijheid tot hand in hand begeleiding. Soms wordt er gekozen voor een (tijdelijk) individueel traject in een gezinssituatie.

Xperanza biedt behandeling en begeleiding aan jongeren in Nederland en in Spanje. Veelal is een combinatie van beiden de beste oplossing en wordt een jongere na de intake voorbereid op een periode in Spanje om tijdelijk uit de dagelijkse omgeving weg te zijn, zodat hij/zij de ruimte krijgt nieuw gedrag en nieuwe patronen aan te leren. Na oefenweekenden in Nederland eindigt dan het traject in Spanje en vervolgt een jongere zijn/haar traject vervolgens in Nederland en wordt, indien nodig en gewenst dan door Xperanza begeleid of behandeld in de nieuwe situatie. Tijdens het gehele traject is het uiteraard van groot belang dat er in de thuissituatie ook een aanpassing plaatsvindt, dit wordt tijdens het verblijf van de jongere in Spanje, geboden vanuit de trajectzorg die Xperanza biedt aan de achterblijvers in Nederland.

Bij Xperanza wordt gewerkt volgens de methode van het ervarend leren.

Binnen de dagelijkse routine wordt de jongere voor nieuwe, spannende en uitdagende situaties gesteld.  Op die manier ervaart hij/zij de patronen in het gedrag die hem/ haar belemmeren in het dagelijks leven en welke regelmatig problemen opleveren. Door dit te ervaren en hierover te reflecteren met behulp van de behandelaars en begeleiders krijgt de jongere zicht op zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen hiervan voor zichzelf en de omgeving. Naar aanleiding van dit inzicht wordt er ingestoken op het bedenken van nieuw constructief gedrag en wordt de jongere de mogelijkheid geboden dit gedrag in het dagelijks leven uit te proberen en waar nodig bij te schaven. Zo leert de jongere door de ervaringen die hem aangeboden worden dat hij/ zij in staat is problemen, uitdagingen en nieuwe situaties op een goede manier aan te gaan.

Doordat de jongere gedurende dit traject steeds tot het zelf bedenken van oplossingen aangezet wordt zal deze de zelfbedachte alternatieven sneller eigen maken dan wanneer de alternatieven door anderen opgelegd worden.

In de dagelijkse routine zijn er zeer veel mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen en nieuw gedrag uit te proberen. De dagelijkse routine kan zo gevarieerd ingezet worden als nodig is voor het traject van de jongere. Zelfs in Spanje is er een heel netwerk beschikbaar om invulling te geven aan de vrije tijdsinvulling van de jongeren die in het buitenlandtraject verblijven.

Alle onderstaand omschreven onderdelen van de behandeling worden ingezet om toe te werken naar succeservaringen voor de jongeren, waardoor zij meer zelfvertrouwen krijgen en hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen, waarmee zij steviger in de maatschappij komen te staan.

Veel van deze onderdelen worden gestart in Spanje en voortgezet in Nederland wanneer de jongere weer terug is.

Therapeutische interventies
Therapeutische modules
Dagelijkse routine
Werken op het land en met de dieren
Sport en outdoor activiteiten
Groepsmomenten
hobby’s en creativiteit
School/ opleiding
Stages / werk 
Systemisch werken